Orchestre

Histoire

Activités

Liens

Contact

.

.

 

.

 

 


1911

.

.

 

.

 

.

 

.

 

 


1952

.

.

.

 

.

 

 


1970

.

.

 

.

 

 

.

 

 


1985


Onze geschiedenis in trefwoorden

Pionierswerk 1897-1919

 

·          Juli 1897: de eerste algemene vergadering van de “Harmonie”. Alle 15 leden verschijnen. Andreas Wintgens wordt tot oprichtingsvoorzitter verkozen.

·           Die zelfde maand nog vindt het eerste openbaar optreden plaats: de Harmonie begeleidt de oorlogsvereniging van Hergenrath naar de kermis in het buurdorp Lontzen.

·          1908 bekostigt de vereniging via een huis-aan-huiscollecte een schellenboom.

·          De eerste groepsfoto wordt gemaakt op 30 april 1911.

·          Vanwege de Eerste Wereldoorlog ligt alle muzikale activiteit tussen 1916 en 1918 stil. Vier actieve leden sneuvelen ten velde.

 

Nota: Van 1815 tot 1919 behoren de kantons Eupen-Malmédy (de huidige Oostkantons) tot Pruisen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vechten de soldaten van dit gebied in het Duits keizerlijk leger. In het kader van het Verdrag van Versailles moet Duitsland Eupen-Malmédy aan België afstaan.

 

1919-1945

 

·          Februari 1919 dienen de leden een verzoekschrift in tot hervatting van de wekelijkse repetities. Dit verzoek wordt door de districtscommandant toegestaan.

·          Op 11 juni 1922 viert de vereniging haar 25-jarig jubileum in alle drie plaatselijke feestzalen met muziek, zang en dans.

 

1945-1972

 

Nota: Vanaf de Duitse intocht in België (1940) tot 1945 wordt Eupen-Malmédy in het Duitse Rijk heringelijfd. Vele mannen uit de Oostkantons worden gedwongen om in het Duitse leger te vechten. Na de Duitse capitulatie worden de gebieden terug aan België overgedragen.

 

·          De oorlogsjaren van 1940 zijn ook voor de Harmonie erg moeilijk. In het begin treedt ze nog meerdere malen op tijdens kerkelijke feesten en patriottische manifestaties. Later worden alsmaar meer leden in het leger ingelijfd. De vereniging moet hierdoor haar activiteiten tijdelijk stopzetten.

·          In 1947 organiseert de vereniging weer regelmatig repetities.

·          Het hangende 50-jarig jubileum wordt vanwege de naoorlogse tijd pas 1950 kleinschalig gevierd.

·          Op 22 december 1962 speelt de Harmonie in feestzaal ‘Bauens’ een half uur marsmuziek. Bijzonder aan dit optreden is, dat het orkest haar eerste radio-opname meemaakt. De uitzending vindt plaats op 11 maart 1963 om 19.30 uur  in het kader van de “Sendungen in Deutscher Sprache” (uitzendingen in de Duitse taal, later: Belgischer Rundfunk - BRF) van het N.I.R.

·          Op 19 november 1967 krijgt het 70-jarig stichtingsfeest een feestelijk cachet.

·          In 1970 presenteren de muzikanten zich voor het eerst in een keurig uniform.

·          De Harmonie bewijst op 18 april 1970 haar kunde tijdens de eerste classificatiewedstrijd van de Duitstalige muziekfederatie “Födekam”. De vereniging plaatst zich voor de derde afdeling.

·          Tijdens de tweede wedstrijd van Födekam behalen de muzikanten 93,5%, waardoor ze naar de tweede afdeling klimmen.

·          Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum vervangen de leden de schellenboom uit 1908 door het huidige vaandel. Tijdens de feestavond ontvangt toenmalig voorzitter Hans Meessen van wethoudend districtscommissaris Hoen de oorkonde, die de jubilerende vereniging het recht geeft om voortaan de eervolle titel “Koninklijk” te dragen. Ander hoogtepunt is zonder twijfel het galaconcert met het “Quatuor belge de Saxophones” en de Muziekkapel van de Belgische Zeemacht.

 

Een gedenkwaardig kwarteeuw

 

·          In 1975 is de tijd voor een nieuwe dirigentenwissel aangebroken, wil de Harmonie zich verder ontwikkelen. De uit Welkenraedt afstammende beroepsmuzikant Jean-Marie Cremer vervangt Joseph Meessen. Hij houdt zijn eerste repetitie op 1 oktober 1975.

·          Op 30 november 1980 keert de Harmonie met een gouden medaille terug van het “Nationaal Muziektornooi” in Anwterpen.

·          Augustus 1984: concertreis naar Meransen (Zuid-Tirol).

·          De Duitstalige Gemeenschap stelt zich van 27 september tot 12 oktober 1985 aan de bevolking van de Duitse stad Trier voor. Tijdens een concert op de Hauptmarkt, dicht bij de kathedraal, vindt de Harmonie naast een prachtige coulisse ook veel bijval voor haar prestaties. Laat in de namiddag volgt er op dit openluchtconcert nog een optreden in de zittingzaal van het stadhuis.

·          Leuven, 2 maart 1986: de Harmonie wordt landskampioen in de superieure afdeling.

·          Sinds 19 april 1986 bekleedt Arnold Zinzen de functie van voorzitter.

·          Op 31 mei 1987 treedt de Harmonie in Ettelbrück (Luxemburg) aan tegen internationale tegenstanders. Tijdens de muziekwedstrijd van de UGDA (Union Grand-Duc Adolphe) behaalt de vereniging een ‘eerste prijs met onderscheiding’.

·          Op 24 mei 1990 vindt er weer een Europese wedstrijd voor harmonieorkesten in de Luxemburgse hoofdstad plaats. Het orkest behaalt een ‘eerste Europese prijs met onderscheiding’ en de beker van de stad Luxemburg.

·          Tijdens een concertreis naar Bramberg im Pinzgau (Oostenrijk) van 8 tot 12 mei 1991krijgt de Harmonie de gelegenheid om een toeristische uitstap met muzikale optredens te verbinden.

·          Voor haar aftocht uit Duitsland organiseert het Belgische 62ste artilleriebataljon in haar thuisbasis Marsberg/ Essentho in het Sauerland een benefietconcert. In de aula van het plaatselijke gymnasium krijgt de Harmonie de gelegenheid om een aantrekkelijk programma op te voeren. Ter gelegenheid van de feestelijkheden rond ‘950 jaar Essentho’ en ’25 jaar Belgisch legergarnizoen’ voert het orkest eveneens een matineeconcert op in de schuttershal van Essentho.

·          In 1994 vertrekt de Harmonie voor een driedaagse concertreis naar Calw in het Zwarte Woud. Daar zorgt de vereniging van 19 tot 21 augustus voor de muzikale omlijsting van het plaatselijke wijnfeest.

·          In 1997 viert de Harmonie haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum produceert het orkest op 4 en 5 januari haar eerste CD “Kleine Perlen Großer Meister”. Daarnaast heeft er van 7 tot 11 mei een groot muziekfeest plaats.

·          Van 7 tot 9 januari 1999 vindt het internationaal muziekfestival in Praag plaats. De Harmonie Hergenrath behaalt een eerste prijs in de superieure afdeling. Dirigent Jean-Marie Cremer wordt tot beste dirigent van het festival verkozen.

·          Ter gelegenheid van de invoering van de Euro in de Euregio Maas-Rijn geeft de Harmonie op 28 december 2001 een concert in de kroningszaal van het stadhuis in Aken.

·          Op 8 augustus 2002 neemt de Harmonie deel aan “Eupen Musik Marathon”. Onder het thema ‘Amerikaanse werken’ begeleidt het orkest de sopraanzangeres Veronique Solhosse tijdens haar interpretatie van bekende Gershwin-melodieën. Deze zangeres haalde 2000 het finale van de vermaarde “Koningin Elizabethwedstrijd”.

·          Sinds januari 2004 is Gehard Sporken dirigent van der Harmonie.

·          In november 2005 kon der Harmonie Hergenrath haar positie als best harmonieorkest van de Duitstalige Gemeenschap bevestigen.

 

Orkest

Geschiedenis

Activiteiten

Links

Contact

.

.

.

..

 

 

.

 

 

.

 

 

 

.

.
1948

.

.

 

.

 

 

 


1959

.

.

 

.

 

 

.

 

 


1978

.

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 


2001

 

       

top

Orkest | Geschiedernis | Activiteiten | Links | Contact | Privacy | Home